ناصر اسکندریان

درباره من

دکتر ناصر اسکندریان
image

استادیار گروه آموزشی کنترل @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/22)

استنادات

87

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1403/1/22)

استنادات

71

مقالات

8

h-index

4

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A new adaptive clamp for improving weighted efficiency in grid‐tied photovoltaic interleaved two‐switch flyback micro‐ inverter
International Transactions onElectrical Energy Systems(2019)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
Performance optimisation of the gridconnected flyback inverter under improved hybrid conduction mode
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2020)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
A novel structure for high step‐up DC‐DC converter with flexibility under the variable loads for EV solar charging system
International Transactions onElectrical Energy Systems(2020)
^ناصر اسکندریان*, 9711114001, 9511103027
A simple and highly efficient flyback inverter control strategy for AC module application
IET Power Electronics(2023)
9421114002, ^حمیدرضا ایزدفر*, ^ناصر اسکندریان
Improvement of Dynamic Behavior of shunt Active Power Filter Using Fuzzy Instantaneous Power theory
JOURNAL OF POWER ELECTRONICS(2014)
^یوسف علی نژادبرمی, ^ناصر اسکندریان, شاهرخ فرهنگی
Closed Loop Speed Control for Four Quadrant Operation of DC Motor with Fuzzy-PI Controller
دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری(2018-05-09)
9711114006, 9511103021, ^ناصر اسکندریان
مقایسه عملکرد دو چرخ و چهر چرخ درخودروهای برقی هیبریدی
ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران(2018-03-07)
9421114002, ^ناصر اسکندریان
Sensorless Control for Low-Speed Brushless DC Motor Based on the Fuzzy Logic Back-EMF Observer
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق(2018-09-07)
9511103027, ^ناصر اسکندریان
بهبود پاسخ سرعت موتور PMSM با کنترل کنندهای FPID تحت شرایط بار متغیر
چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات(2018-10-04)
9411103011, ^ناصر اسکندریان
شناخت و تشخیص عیبهای با گسترش آهسته توسط شبکه های پتری
کنفرانس مهندسی برق ایران(1994-05-17)
^ناصر اسکندریان, حسین احمدی, شهرام محمدی
بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی با استفاده از DVR
نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران(2012-10-09)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
کنترل همزمان زاویه پیچ و STATCOM به منظور بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی سرعت ثابت
نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران(2012-10-09)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
Smart Control Design to improve Low-Voltage Ride-Through Capability of Wind Turbine
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ایران(2012-11-12)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان
New fuzzy control system design for maximum power point tracking of wind turbine
هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق(2013-04-30)
^رضا کی پور, ^ناصر اسکندریان, محمد رضا خلقانی
بررسي و پياده سازي ساختار تركيبي جديد مبدل دو جهته DC-DC با روش كنترلي شبكه هاي عصبي مصنوعي
عابدين خواه سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و اجراي يك مسير مارپيچ براي يك ربات با سه درجه آزادي
ميرزاشانقي فهيمه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده‌سازي و مقايسه روش pq و dq در آشكارسازي هارمونيك گذراي سريع در اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه
گل زردي محمدصالح(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحيو ساخت اينورتر خورشيدي منفصل ازشبكه باتوانايي رديابي نقطه بيشينه توان با استفاده از الگوريتم هدايت افزايشي بهبود يافته
جلالي زند ساناز(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت مبدل جريان مستقيم پوش پول اينترليو
ذوالفقاري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت اينورتر هفت سطحي با روش PWM به منظور كاهش هارمونيك جريان با استفاده از فيلتر خروجي
اسلامي چلندر فرزان(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك كنترل كننده فازي تطبيقي براي يك پاندول معكوس دوتايي
روستا آزاد حسين(تاریخ دفاع: 1398/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود بازده ميكرواينورتر فلاي بك دوكليده متصل به شبكه
محمدي صالح(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت مبدل هاي دوجهته DC-DC به سامان
ميرعماد سيد مجيد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت درايو بدون سنسور موتور جريان مستقيم بدون جاروبك در سرعت هاي پايين
كاظمي شيخ شباني سيد سجاد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي كنترل برداري مستقيم دور موتور القايي به روش PI-FUZZY
كرداني رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي كنترل برداري مستقيم دور موتور القايي به روش PI-FUZZY
كرداني رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي كنترل سرعت موتور آهنربا دائم به روش كنترلر فازي
تيموري وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي كنترل سرعت موتور آهنربا دائم به روش كنترلر فازي
تيموري وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت بهينه كنترل كننده مبدل رزونانسي شارژكننده خازني
دالوند رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي رديابي نقطه حداكثر توان در مبدل هاي خورشيدي
يزداني مجيد(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خواجه روشنائي حسن(تاریخ دفاع: 1392/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين مزارع توربين بادي با استفاده از ادوات
حيدري دوست آباد حامد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آموزش 4 نوع PLC
آموزش 4 نوع PLC
بالانس هوشمند خود تنظیم
()
میکرواینورتر فلای بک دو کلیده دو فاز فرکانس متغیر با مقاوم بودن توان مرزی نسبت به تغییر پارامترها و انتخاب قطعات
دانشگاه سمنان(2021-06-28)
میکرواینورتر فلای بک دو کلیده دو فاز فرکانس متغیر با مقاوم بودن توان مرزی نسبت به تغییر پارامترها و انتخاب قطعات
دانشگاه سمنان(2021-06-28)
طراحی کنترل کننده های زاویه های گام و یاو برای یک توربین بادی دورمتغیر(ناظر)
(2018-09-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
neskandarian@semnan.ac.ir
(+98)2331533978

فرم تماس